STARTSIDA | BILDER | KONTAKTA OSS| KARTA | LÄNKAR
w w w . j a r f a l l a b y g d e n s v e n t i l a t i o n . s e

KONTAKTA OSS

Järfällabygdens Ventilations AB
Box 6089
175 06 Järfälla

Tel firma: 08 - 761 61 40
Telefax: 08 - 761 61 40
Mobil, Lars: 070 - 540 10 02
Mobil, Tim: 070 - 540 10 17

E-Post: llvent@spray.se

F-skattesedel: 55 64 39 - 6280